Testy psychiczne, egzaminy, przegląd hodowlany - 20.06.2020

 W związku z otrzymaniem korespondencji Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce z oficjalnego adresu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniu 30.04.2020 r., Oddziałowa Komisja Hodowlana wraz z Oddziałową Komisją Szkolenia Psów informuje, że w dniu 20.06.2020 r. organizuje:

 1.      Testy psychiczne, przegląd hodowlany, egzamin BH dla rasy Owczarek niemiecki krótkowłosy i Owczarek niemiecki długowłosy - sędzia Jan Lenard

2.      Testy psychiczne i egzamin BH dla pozostałych ras zgodnie z wymaganiami załącznika nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP. Podejście do testów dla psów i suk posiadających rodowód które mają ukończone minimum 12 m-cy - sędzia Jan Lenard

3.      Przegląd hodowlany (dla psów i suk mających ukończone 15 m-cy) dający stałą kwalifikację do hodowli zgodnie z wytycznymi ZG ZKwP które obowiązują od 01.05.2020 r.  Przegląd wykonają sędziowie międzynarodowi mający uprawnienia do oceny ras lub grup ras.
GRUPA I, II, III, IX(B) - sędzia Chmiel Bogusław
GRUPA IV, V, VI, VII, VIII, X - sędzia Ryk Jan

 

Termin zgłoszeń - 10.06.2020 r. - przedłużony do 15.06.2020 r. - ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ!!!

 W pierwszej kolejności przyjmujemy zgłoszenia członków naszego Oddziału.

 Opłaty:
egzamin BH - 100 zł
testy psychiczne - 100 zł
testy psychiczne i przegląd owczarków niemieckich - 200 zł

Przegląd hodowlany (stała kwalifikacja hodowlana) – 580 zł
Przegląd hodowlany dla psów ras polskich (stała kwalifikacja hodowlana) – 290 zł

 

 

Opłaty muszą być wniesione najpóźniej na 5 dni przed testami, egzaminem i przeglądami na konto bankowe Oddziału tj. do 15.06.2020 r. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie automatycznie wycofane.

W tytule przelewu proszę napisać swoje imię i nazwisko oraz  za co opłata dotyczy tj. testy, egzamin czy przegląd hodowlany.

 Numer konta bankowego: 30 8805 0009 0047 3346 2000 0010

 Podczas planowanych testów, egzaminów i przeglądów zostaną zastosowane odpowiednie środki ochrony osobistej oraz wytyczne administracji państwowej w związku z epidemią koronawirusa.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W tytule wiadomości proszę wpisać: „TESTY i EGZAMIN”  lub „PRZEGLĄD HODOWLANY”

Osoby które zgłaszają psy/suki na testy i egzamin, przegląd hodowlany proszone są o przesłanie skanu rodowodu (obu stron). W treści maila proszę napisać czego zgłoszenie dotyczy  oraz proszę podać swoje dane m.in. nr telefonu.

W zgłoszeniu do przeglądu hodowlanego dającego kwalifikację hodowlaną należy załączyć wypełniony druk zgłoszenia <<< kliknij tutaj >>>

Psy uczestniczą w przeglądach organizowanych w oddziałach, w których są zarejestrowane. W uzasadnionych wypadkach mogą przejść przegląd w innym oddziale Związku, każdorazowo za zgodą OKH macierzystego oddziału właściciela psa.

Osoby z poza naszego Oddziału które chcą podejść to testów psychicznych czy przeglądu hodowlanego muszą posiadać zgodę z macierzystego Oddziału oraz wnieść odpowiednią opłatę na nasze konto bankowe.

 

Po 15.06.2020 roku poinformujemy osoby zgłoszone o godzinie i miejscu przeprowadzenia testów, egzaminu lub przeglądu hodowlanego.

 

W razie pytań podajemy kontakt:

 - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 - tel. 797 738 552 - testy, egzaminy BH, przegląd dla rasy Owczarek niemiecki.

 - tel. 530 015 026 – przegląd hodowlany dający stałą kwalifikację hodowlaną.

 

 

Szczegółowe zasady organizacji przeglądu hodowlanego przesłane przez ZG ZKwP znajdują się w zakładce "Przegląd hodowlany od 01.05.2020". Prosimy o zapoznanie się z tą procedurą. Przesłanie zgłoszenia psa/suki będzie rozumiane jako akceptacja procedury organizacji przeglądu hodowlanego przez właściciela dokonującego zgłoszenia.

 

Procedura przeglądu miotu

Nowy Sącz 24.03.2020 r.

 Procedura przeglądu miotu

 >>> aktualizacja procedury z dnia 25.03.2020 godz 15:45. (w zakresie nowego wniosku o wydanie metryk zgodnie z zaleceniem ZG ZKwP przesłanego mailowo).

 

W dniu wczorajszym Zarządu Oddziału w związku z epidemią koronawirusa ustalił tymczasową procedurę odbioru miotu która obowiązuje do czasu odwołania epidemii lub nowych wytycznych ZG ZKwP.

 

Poniżej po kolei opisuję dokładnie co należy dokonać oraz jakie dokumenty posiadać aby otrzymać metryki dla szczeniąt.

 

1.      Hodowca powinien wystąpić z wnioskiem do Oddziałowej Komisji Hodowlanej
o zgodę na uznanie miotu (w załączniku Wniosek do OKH Nowy Sącz).

2.      Miot musi być czipowany a nie tatuowany.

3.     Podczas szczepienia i czipowania szczeniąt, weterynarz na prośbę hodowcy powinien sprawdzić zgryz, jądra i stwierdzić czy istnieją wady widoczne zgodnie z Kartą opisu szczeniąt (w załączniku). Karta ta powinna być podpisana wraz z pieczątką przez weterynarza
i hodowcę.

4.      Potwierdzenie znakowania szczeniąt nadal obowiązuje przy czipowaniu (w załączniku Potwierdzenie znakowania).

5.      Karta miotu będzie przesyłana elektronicznie hodowcy wraz z powyższymi załącznikami. Hodowca wypełnia kartę miotu oraz podpisuje ją jak dotychczas,

W karcie miotu pozostawiamy puste pola „KARTA MIOTU nr”, „tatuaż”,
„nr metryki”. W polu umaszczenie należy wpisać tylko umaszczenia które są we wzorcu rasy. Inne określenia umaszczeń nie zostaną uznane i metryki będą wstrzymane aż do wyjaśnienia.

6.      W przypadku gdy hodowca naszego Oddziału będzie miał psa i sukę u nas zarejestrowane a nie będzie miał karty krycia będzie możliwość przesłania wersji elektronicznej karty krycia (skanu) a po ustąpieniu epidemii zostanie uzupełniona dokumentacja miotu o wersję papierową karty krycia. Każda karta krycia będzie ze swoim numerem, tak aby nie było możliwości wykorzystania tej samej kartę więcej niż jeden raz.

7.      W przypadku krycia zagranicznym reproduktorem dodatkowo należy tak jak dotychczas dołożyć czytelną i kompletną kopię rodowodu psa.

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY należy wypełniać DUŻYMI literami a nie pismem pisanym aby uniknąć ewentualnych błędów i pomyłek.

 

Oryginały powyższych dokumentów w wersji papierowej hodowca przesyła do biura oddziału po czym Przewodniczący OKH zatwierdzi lub wstrzyma do wyjaśnienia wydanie metryk jeśli będą niejasności.

Adres siedziby biura: ul. Broniewskiego 26, 33-300 Nowy Sącz

Po wypisaniu metryk będą wysyłane pocztą na adres hodowcy po wpłacie wszelkich należności związanych z odbiorem miotu. Wpłaty będziemy przyjmować tylko i wyłącznie na konto bankowe oddziału.

Nr rachunku bankowego:  30 8805 0009 0047 3346 2000 0010

OPŁATY:
Karta miotu - 10 zł
Metryka - 30 zł x ilość szczeniąt.
W związku z brakiem przeglądu miotu wykonanego przez Oddziałową Komisję Hodowlaną, Zarząd Oddziału zwolnił hodowców z dokonywania opłaty za przegląd miotu (dotyczy tylko przeglądów miotów zgodnie z powyższą procedurą).

Składka członkowska - 70 zł (dotyczy osób które nie opłaciły składki za rok 2020).


W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.

 

DOKUMENTY do pobrania:

1. WNIOSEK DO OKH <<<kliknij tutaj>>>

2. KARTA  MIOTU <<<kliknij tutaj>>>

3. Karta opisu szczeniąt <<< kliknij tutaj >>>

4. Potwierdzenie znakowania <<<kliknij tutaj>>>

Sekcja Promocji Psa Rasowego

W dniu 14.08.2019 r. uchwałą Zarządu Oddziału została powołana "Sekcja Promocji Psa Rasowego". Wszystkich chętnych którzy chcą włączyć się w pracę Sekcji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Oddziału.

Już dziś rozpoczynamy pierwsze działania Sekcji poprzez zaproszenie na krótki film z okazji 70-lecia Związku Kynologicznego w Polsce wydany w 2008 r.

 Sekcja Promocji Psa Rasowego przy Zarządzie Oddziału ZKwP w Nowym Sączu

 - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -- - -

W dniu 29.09.2019 r. w Krynicy Zdrój podczas Krynickiego Hubertusa odbył się przemarsz z psami myśliwskimi.

Kolejny Hubertus Krynicki już za nami. Dziękujemy uczestnikom którzy przyjechali do Krynicy Zdrój pokazać swoje psy.

KONKURS - "Pies najlepszym przyjacielem człowieka".

Miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt.

Zachęcamy wszystkich milusińskich do udziału w konkursie.
Przesyłajcie nam swoje prace wykonane dowolną techniką do końca października. W konkursie wyłonimy łącznie 20 zwycięzców we wszystkich kategoriach wiekowych. Do wygrania atrakcyjne nagrody.

Lista laureatów i ich prace zostaną opublikowane na naszej stronie 8 listopada.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

*******************************************

Prosimy o wysyłanie prac na adres:

Związek Kynologiczny w Polsce
Al. Jerozolimskie 30/11
00-024 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Pies najlepszym przyjacielem człowieka”.

Do każdej pracy należy załączyć karteczkę lub opis na odwrocie zawierający następujące informacje:
1. imię i nazwisko autora pracy, wiek
2. adres zamieszkania,
3. zgodę na publikację o której mowa w regulaminie

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową, a nagrody zostaną wysłane pod wskazany adres.

*************************************************

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Pies najlepszym przyjacielem człowieka”.

Związek Kynologiczny w Polsce zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Pies najlepszym przyjacielem człowieka” zwanym dalej „Konkursem”.

I ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Związek Kynologiczny w Polsce, zwany dalej „Organizatorem”.

II CEL KONKURSU

1. Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.

2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

3. Odkrywanie młodych talentów.

4. Zachęcanie dzieci i młodzieży do prawidłowej opieki nad zwierzętami.

5. Wzmacnianie korzystnych relacji z otoczeniem.

6. Promocja działań na rzecz zwierząt.

III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs odbywa się w dniach 1.10.2019 – 31.10.2019

2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do lat 18. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

-wiek przedszkolny do 7 lat

-szkoły podstawowe od 7 do 15 lat

-szkoły ponadpodstawowe od 15 do 18 lat

3. Tematem przewodnim pracy jest pies.

4. Technika i format prac plastycznych jest dowolna.

5. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

6. Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.

7. Dopuszczalna jest minimalna pomoc rodzica w kategorii wiek przedszkolny..

8.Każda praca musi zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy, adres mailowy oraz zgodę na publikację pracy.

IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Prace należy przesyłać do dnia 31.10.2019

V OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.

2. Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność.

3. Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie, nie będą podlegały ocenie przez Jury.

VI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 8 listopada 2019, laureaci i ich prace zamieszczone zostaną na naszej stronie Facebookowej.

2. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową, a nagrody zostaną wysłane pod wskazany adres.

 

https://www.facebook.com/events/1872344746244039/

 

 

       Pozdrawiam

 

    Agnieszka Dudek

Biuro Zarządu Głównego

             ZKwP

Konkurencje finałowe 25.08.2019

KONKURENCJE  FINAŁOWE

1. Najpiękniejsze Młodsze Szczenię - Anna Rajs
2. Najpiękniejsze Szczenie - Jan Ryk
3. Najpiękniejszy Junior - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
4. Najpiękniejszy Weteran - Jan Ryk
5. Najpiękniejszy Pies O/Nowy Sącz - Anna Rajs
6. Najpiękniejszy Pies Ras Polskich - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
7. Najpiękniejszy Pies Użytkowy  - Jan Ryk
 
Wybór Zwycięzcy Grupy III - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
Wybór Zwycięzcy Grupy IV - Anna Rajs
Wybór Zwycięzcy Grupy V - Jan Ryk
Wybór Zwycięzcy Grupy VI - Anna Rajs
Wybór Zwycięzcy Grupy VII - Jan Ryk
Wybór Zwycięzcy Grupy VIII- Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
Wybór Zwycięzcy Grupy X - Jan Ryk
 
Best in Show - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska