Kurs Asystencki 2022

 

12-13.11.2022 r. - Pierwsze zajęcia w ramach kursu dla kandydatów na asystentów kynologicznych za nami... Dziękujemy Pani sędzi Annie Rogowskiej za przekazaną wiedzę z zakresu fizjologii, morfologii i anatomii psa oraz podstawowych chorób psów i ich profilaktyki.

Zarząd Oddziału serdecznie dziękuję firmie Piwniczanka Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Piwnicznej-Zdrój za przekazanie dla uczestników kursu dla kandydatów na asystentów kynologicznych wody mineralnej oraz drobnych upominków.

 


Komunikat z 07.09.2022 r.

Zarząd Oddziału informuje, że otrzymaliśmy zgodę Zarządu Głównego ZKwP na organizację Kursy dla kandydatów na asystentów kynologicznych.

Osoby, które przesłały już swoje zgłoszenie w najbliższym czasie otrzymają wiadomość zwrotną z informacjami dotyczącymi spraw formalnych i organizacyjnych.

 


 Zarząd Oddziału informuje zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, że planuje zorganizować kurs dla asystentów kynologicznych w drugiej połowie 2022 r.

 Zgodnie z Regulaminem Sędziów i Asystentów ZKwP § 3:
pkt.1 „Asystentem kynologicznym może zostać pełnoletni członek Związku, który posiada co najmniej średnie wykształcenie, wykazuje zainteresowanie problematyką kynologiczną, ma pozytywną opinię za okres co najmniej dwuletniej działalności w Związku (w Oddziale) i zdał egzamin na asystenta kynologicznego.
pkt. 2. Wskazane jest, aby asystent kynologiczny był aktywnym hodowcą i wystawcą. Osoba nie mająca tego typu doświadczenia powinna legitymować się dużym dorobkiem na innych polach kynologii, uznanym za wystarczający przez macierzysty oddział.
pkt. 3. Kandydaci na asystentów pracy psów myśliwskich muszą być członkami Polskiego Związku Łowieckiego.”

 Osoby zainteresowane chęcią zgłoszenia prosimy o przesłanie mailem deklaracji udziału w kursie asystenckim. Zgłoszenia prosimy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wstępny termin zgłoszeń do 30.06.2022 r.
Tytuł maila: Kurs asystencki 2022
W treści zgłoszenia proszę podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, przynależność do Oddziału ZKwP, adres mailowy, telefon kontaktowy, specjalność wystawową i/lub użytkową.
Zgłaszając chęć udziału w kursie należy posiadać opłaconą bieżącą składkę członkowską.

 Kurs zostanie zorganizowany jeśli zbierzemy odpowiednią ilość osób. Spotkania będą organizowane w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Oddziału.

  Dokładny termin rozpoczęcia kursu oraz jego harmonogram będzie ustalano po zebraniu uczestników.

  Wszelkie pytania w sprawie kursu asystenckiego można kierować mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznie (+48 530 015 026)

  Zarząd Oddziału

 

 

 

Dzień Hodowcy 21.03.2021

  World Small Animal Veterinary Association i Związek Kynologiczny w Polsce
Zapraszają w dniu 21 marca 2021 r. na Dzień Hodowcy
cykl odczytów On-LINE dedykowanych hodowcom psów.

 

Optymalny rozród i dobrostan psów hodowlanych
moderatorem sesji będzie prof. dr hab. Wojciech Niżański (Katedra Rozrodu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

 

Tematy wykładów prowadzonych przez naukowców i lekarzy weterynarii to:

 » zdrowe zwierzę to wspólny sukces – o współpracy pomiędzy lekarzem a hodowcą

 » optymalne żywienie psów reprodukcyjnych

 » wyznaczanie terminu owulacji i najkorzystniejszego czasu unasienniania

 » prawidłowe utrzymanie i wykorzystanie do rozrodu reproduktora

 » dobrostan i prowadzenie ciąży oraz porodu

 » opieka na szczeniętami – od urodzenia po odsadzenia.

 
więcej informacji:

 https://wsava2020.com/outreach-program/...


 Zarejestruj się już dziś!

 wykorzystaj link poniżej

 https://kenes.eventsair.com/wsava20/outreach/Site/Register

 

Certyfikat przydomka hodowlanego

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat. W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach, elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej oraz drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). W przypadku wersji drukowanej, certyfikat udostępniony zostanie również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie), a wydrukowany zostanie wysłany pocztą na adres właściciela przydomka.

Procedura przeglądu miotu

Nowy Sącz 24.03.2020 r.

 Procedura przeglądu miotu

 >>> aktualizacja procedury z dnia 25.03.2020 godz 15:45. (w zakresie nowego wniosku o wydanie metryk zgodnie z zaleceniem ZG ZKwP przesłanego mailowo).

 

W dniu wczorajszym Zarządu Oddziału w związku z epidemią koronawirusa ustalił tymczasową procedurę odbioru miotu która obowiązuje do czasu odwołania epidemii lub nowych wytycznych ZG ZKwP.

 

Poniżej po kolei opisuję dokładnie co należy dokonać oraz jakie dokumenty posiadać aby otrzymać metryki dla szczeniąt.

 

1.      Hodowca powinien wystąpić z wnioskiem do Oddziałowej Komisji Hodowlanej
o zgodę na uznanie miotu (w załączniku Wniosek do OKH Nowy Sącz).

2.      Miot musi być czipowany a nie tatuowany (od 01.01.2021 r. zgodnie z uchwałą ZG ZKwP wszystkie szczenięta muszą być oznakowane czipem),

3.     Podczas szczepienia i czipowania szczeniąt, weterynarz na prośbę hodowcy powinien sprawdzić zgryz, jądra i stwierdzić czy istnieją wady widoczne zgodnie z Kartą opisu szczeniąt (w załączniku). Karta ta powinna być podpisana wraz z pieczątką przez weterynarza
i hodowcę.

4.      Potwierdzenie znakowania szczeniąt nadal obowiązuje przy czipowaniu (w załączniku Potwierdzenie znakowania).

5.      Karta miotu będzie przesyłana elektronicznie hodowcy wraz z powyższymi załącznikami. Hodowca wypełnia kartę miotu oraz podpisuje ją jak dotychczas,

W karcie miotu pozostawiamy puste pola „KARTA MIOTU nr”, „tatuaż”,
„nr metryki”. W polu umaszczenie należy wpisać tylko umaszczenia które są we wzorcu rasy. Inne określenia umaszczeń nie zostaną uznane i metryki będą wstrzymane aż do wyjaśnienia.

6.      W przypadku gdy hodowca naszego Oddziału będzie miał psa i sukę u nas zarejestrowane a nie będzie miał karty krycia będzie możliwość przesłania wersji elektronicznej karty krycia (skanu) a po ustąpieniu epidemii zostanie uzupełniona dokumentacja miotu o wersję papierową karty krycia. Każda karta krycia będzie ze swoim numerem, tak aby nie było możliwości wykorzystania tej samej kartę więcej niż jeden raz.

7.      W przypadku krycia zagranicznym reproduktorem dodatkowo należy tak jak dotychczas dołożyć czytelną i kompletną kopię rodowodu psa.

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY należy wypełniać DUŻYMI literami a nie pismem pisanym aby uniknąć ewentualnych błędów i pomyłek.

 

Oryginały powyższych dokumentów w wersji papierowej hodowca przesyła do biura oddziału po czym Przewodniczący OKH zatwierdzi lub wstrzyma do wyjaśnienia wydanie metryk jeśli będą niejasności.

Adres siedziby biura: ul. Broniewskiego 26, 33-300 Nowy Sącz

Po wypisaniu metryk będą wysyłane pocztą na adres hodowcy po wpłacie wszelkich należności związanych z odbiorem miotu. Wpłaty będziemy przyjmować tylko i wyłącznie na konto bankowe oddziału.

Nr rachunku bankowego:  30 8805 0009 0047 3346 2000 0010

OPŁATY:
Karta miotu - 10 zł
Metryka - 30 zł x ilość szczeniąt.
W związku z brakiem przeglądu miotu wykonanego przez Oddziałową Komisję Hodowlaną, Zarząd Oddziału zwolnił hodowców z dokonywania opłaty za przegląd miotu (dotyczy tylko przeglądów miotów zgodnie z powyższą procedurą).

Składka członkowska - 70 zł (dotyczy osób które nie opłaciły składki za rok 2021).


W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.

 

DOKUMENTY do pobrania:

1. WNIOSEK DO OKH <<<kliknij tutaj>>>

2. KARTA  MIOTU <<<kliknij tutaj>>>

3. Karta opisu szczeniąt <<< kliknij tutaj >>>

4. Potwierdzenie znakowania <<<kliknij tutaj>>>