Procedura przeglądu miotu

Nowy Sącz 24.03.2020 r.

 Procedura przeglądu miotu

 >>> aktualizacja procedury z dnia 25.03.2020 godz 15:45. (w zakresie nowego wniosku o wydanie metryk zgodnie z zaleceniem ZG ZKwP przesłanego mailowo).

 

W dniu wczorajszym Zarządu Oddziału w związku z epidemią koronawirusa ustalił tymczasową procedurę odbioru miotu która obowiązuje do czasu odwołania epidemii lub nowych wytycznych ZG ZKwP.

 

Poniżej po kolei opisuję dokładnie co należy dokonać oraz jakie dokumenty posiadać aby otrzymać metryki dla szczeniąt.

 

1.      Hodowca powinien wystąpić z wnioskiem do Oddziałowej Komisji Hodowlanej
o zgodę na uznanie miotu (w załączniku Wniosek do OKH Nowy Sącz).

2.      Miot musi być czipowany a nie tatuowany.

3.     Podczas szczepienia i czipowania szczeniąt, weterynarz na prośbę hodowcy powinien sprawdzić zgryz, jądra i stwierdzić czy istnieją wady widoczne zgodnie z Kartą opisu szczeniąt (w załączniku). Karta ta powinna być podpisana wraz z pieczątką przez weterynarza
i hodowcę.

4.      Potwierdzenie znakowania szczeniąt nadal obowiązuje przy czipowaniu (w załączniku Potwierdzenie znakowania).

5.      Karta miotu będzie przesyłana elektronicznie hodowcy wraz z powyższymi załącznikami. Hodowca wypełnia kartę miotu oraz podpisuje ją jak dotychczas,

W karcie miotu pozostawiamy puste pola „KARTA MIOTU nr”, „tatuaż”,
„nr metryki”. W polu umaszczenie należy wpisać tylko umaszczenia które są we wzorcu rasy. Inne określenia umaszczeń nie zostaną uznane i metryki będą wstrzymane aż do wyjaśnienia.

6.      W przypadku gdy hodowca naszego Oddziału będzie miał psa i sukę u nas zarejestrowane a nie będzie miał karty krycia będzie możliwość przesłania wersji elektronicznej karty krycia (skanu) a po ustąpieniu epidemii zostanie uzupełniona dokumentacja miotu o wersję papierową karty krycia. Każda karta krycia będzie ze swoim numerem, tak aby nie było możliwości wykorzystania tej samej kartę więcej niż jeden raz.

7.      W przypadku krycia zagranicznym reproduktorem dodatkowo należy tak jak dotychczas dołożyć czytelną i kompletną kopię rodowodu psa.

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY należy wypełniać DUŻYMI literami a nie pismem pisanym aby uniknąć ewentualnych błędów i pomyłek.

 

Oryginały powyższych dokumentów w wersji papierowej hodowca przesyła do biura oddziału po czym Przewodniczący OKH zatwierdzi lub wstrzyma do wyjaśnienia wydanie metryk jeśli będą niejasności.

Adres siedziby biura: ul. Broniewskiego 26, 33-300 Nowy Sącz

Po wypisaniu metryk będą wysyłane pocztą na adres hodowcy po wpłacie wszelkich należności związanych z odbiorem miotu. Wpłaty będziemy przyjmować tylko i wyłącznie na konto bankowe oddziału.

Nr rachunku bankowego:  30 8805 0009 0047 3346 2000 0010

OPŁATY:
Karta miotu - 10 zł
Metryka - 30 zł x ilość szczeniąt.
W związku z brakiem przeglądu miotu wykonanego przez Oddziałową Komisję Hodowlaną, Zarząd Oddziału zwolnił hodowców z dokonywania opłaty za przegląd miotu (dotyczy tylko przeglądów miotów zgodnie z powyższą procedurą).

Składka członkowska - 70 zł (dotyczy osób które nie opłaciły składki za rok 2020).


W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.

 

DOKUMENTY do pobrania:

1. WNIOSEK DO OKH <<<kliknij tutaj>>>

2. KARTA  MIOTU <<<kliknij tutaj>>>

3. Karta opisu szczeniąt <<< kliknij tutaj >>>

4. Potwierdzenie znakowania <<<kliknij tutaj>>>

KONKURS - "Pies najlepszym przyjacielem człowieka".

Miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt.

Zachęcamy wszystkich milusińskich do udziału w konkursie.
Przesyłajcie nam swoje prace wykonane dowolną techniką do końca października. W konkursie wyłonimy łącznie 20 zwycięzców we wszystkich kategoriach wiekowych. Do wygrania atrakcyjne nagrody.

Lista laureatów i ich prace zostaną opublikowane na naszej stronie 8 listopada.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

*******************************************

Prosimy o wysyłanie prac na adres:

Związek Kynologiczny w Polsce
Al. Jerozolimskie 30/11
00-024 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Pies najlepszym przyjacielem człowieka”.

Do każdej pracy należy załączyć karteczkę lub opis na odwrocie zawierający następujące informacje:
1. imię i nazwisko autora pracy, wiek
2. adres zamieszkania,
3. zgodę na publikację o której mowa w regulaminie

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową, a nagrody zostaną wysłane pod wskazany adres.

*************************************************

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Pies najlepszym przyjacielem człowieka”.

Związek Kynologiczny w Polsce zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Pies najlepszym przyjacielem człowieka” zwanym dalej „Konkursem”.

I ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Związek Kynologiczny w Polsce, zwany dalej „Organizatorem”.

II CEL KONKURSU

1. Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.

2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

3. Odkrywanie młodych talentów.

4. Zachęcanie dzieci i młodzieży do prawidłowej opieki nad zwierzętami.

5. Wzmacnianie korzystnych relacji z otoczeniem.

6. Promocja działań na rzecz zwierząt.

III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs odbywa się w dniach 1.10.2019 – 31.10.2019

2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do lat 18. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

-wiek przedszkolny do 7 lat

-szkoły podstawowe od 7 do 15 lat

-szkoły ponadpodstawowe od 15 do 18 lat

3. Tematem przewodnim pracy jest pies.

4. Technika i format prac plastycznych jest dowolna.

5. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

6. Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.

7. Dopuszczalna jest minimalna pomoc rodzica w kategorii wiek przedszkolny..

8.Każda praca musi zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy, adres mailowy oraz zgodę na publikację pracy.

IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Prace należy przesyłać do dnia 31.10.2019

V OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.

2. Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność.

3. Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie, nie będą podlegały ocenie przez Jury.

VI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 8 listopada 2019, laureaci i ich prace zamieszczone zostaną na naszej stronie Facebookowej.

2. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową, a nagrody zostaną wysłane pod wskazany adres.

 

https://www.facebook.com/events/1872344746244039/

 

 

       Pozdrawiam

 

    Agnieszka Dudek

Biuro Zarządu Głównego

             ZKwP

Konkurencje finałowe 25.08.2019

KONKURENCJE  FINAŁOWE

1. Najpiękniejsze Młodsze Szczenię - Anna Rajs
2. Najpiękniejsze Szczenie - Jan Ryk
3. Najpiękniejszy Junior - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
4. Najpiękniejszy Weteran - Jan Ryk
5. Najpiękniejszy Pies O/Nowy Sącz - Anna Rajs
6. Najpiękniejszy Pies Ras Polskich - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
7. Najpiękniejszy Pies Użytkowy  - Jan Ryk
 
Wybór Zwycięzcy Grupy III - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
Wybór Zwycięzcy Grupy IV - Anna Rajs
Wybór Zwycięzcy Grupy V - Jan Ryk
Wybór Zwycięzcy Grupy VI - Anna Rajs
Wybór Zwycięzcy Grupy VII - Jan Ryk
Wybór Zwycięzcy Grupy VIII- Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
Wybór Zwycięzcy Grupy X - Jan Ryk
 
Best in Show - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska

 

Sekcja Promocji Psa Rasowego

W dniu 14.08.2019 r. uchwałą Zarządu Oddziału została powołana "Sekcja Promocji Psa Rasowego". Wszystkich chętnych którzy chcą włączyć się w pracę Sekcji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Oddziału.

Już dziś rozpoczynamy pierwsze działania Sekcji poprzez zaproszenie na krótki film z okazji 70-lecia Związku Kynologicznego w Polsce wydany w 2008 r.

 Sekcja Promocji Psa Rasowego przy Zarządzie Oddziału ZKwP w Nowym Sączu

 - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -- - -

W dniu 29.09.2019 r. w Krynicy Zdrój podczas Krynickiego Hubertusa odbył się przemarsz z psami myśliwskimi.

Kolejny Hubertus Krynicki już za nami. Dziękujemy uczestnikom którzy przyjechali do Krynicy Zdrój pokazać swoje psy.

Spis wystawców 25.08.2019

 

SPIS  WYSTAWCÓW

 

 

 

Agopsowicz Marcin, nr kat. 51, 69
Bagińska Monika, nr kat. 81
Bajor Wiesława, nr kat. 94
Bartoś Ryszard, nr kat. 64
Biegun Karolina, nr kat. 95
Bury Grzegorz, nr kat. 37, 38
Cetnarowska Anna, nr kat. 60
Chwistek-Tęcza Katarzyna, nr kat. 33
Czarnecka-Adamczyk Paulina, nr kat. 59
Czuchra Jakub, nr kat. 1, 3, 4
Dębiec Piotr, nr kat. 28
Długosz Grzegorz, nr kat. 40
Dudek Sylwia, nr kat. 67
Dziadyk Marta, nr kat. 49
Dziura Marta, nr kat. 27
Gajewski Robert, nr kat. 36
Gniecka Dominika, nr kat. 42
Gondek Maria, nr kat. 110
Granatowska - Biel Paulina, nr kat. 112
Grundkowska Małgorzata, nr kat. 92
Grys Sylwia, Bryniarski Łukasz, nr kat. 22
Habryń Krystyna, nr kat. 86, 87, 88, 89, 91
Hałka Filip, nr kat. 7
Hebda Mieczysław, nr kat. 30
Honkapirtti Anu, nr kat. 85
Jagoda Piotr, Jagoda Jakub, nr kat. 83
Jakubas Małgorzata, nr kat. 82
Jankisz Halina, nr kat. 53, 54
Janowska Kinga, nr kat. 102
Knapik Tymoteusz, nr kat. 44
Korcz Marcin, nr kat. 66
Kozłowska Anna, nr kat. 19
Krafczyk Anna, nr kat. 46
Kupiec Regina, nr kat. 93
Kutka Andzej, nr kat. 2
Lesiak Marcin, nr kat. 50
Leśniak Magdalena, nr kat. 8
Łabuz Czesław, nr kat. 35
Madej Andrzej, nr kat. 57
Makusek Natalia, nr kat. 34
Matras Anna, nr kat. 48
Merchut Agnieszka, nr kat. 26
Mikulska Anna, Mikulski Maks, nr kat. 9
Naróg Wojciech, nr kat. 6, 11
Nosal-Chojnowska Joanna, nr kat. 23, 24, 25
Nowakiewicz Sławomir, nr kat. 77
Ochał Krzysztof, nr kat. 32
Ochman Ewa, nr kat. 70, 71
Opozda Adrian, nr kat. 15
Opyd Jerzy, nr kat. 41, 47
Ortman Anna, nr kat. 75
Pasierbek Lucyna, Kozłowska Anna, nr kat. 17
Pawlikowski Sławomir, nr kat. 43
Pazdro Małgorzata, nr kat. 73
Pietruszewska Renata, nr kat. 96, 98, 99, 101
Pindel Agnieszka, nr kat. 56, 58
Putlak Bożena, nr kat. 84
Rębacz Wiesław, nr kat. 61
Rogóż Agnieszka, nr kat. 52, 55
Rother Diana, nr kat. 13
Ruszczak Jarosław, Renata, nr kat. 74, 79
Samsel Jagoda, nr kat. 97, 100
Semczyszak Artur, nr kat. 39
Serwa-Feliś Agnieszka, nr kat. 65
Sosin Barbara, nr kat. 72
Spiradek Małgorzata, nr kat. 104, 106, 109
Staniszewska Beata, Ruszczak Jarosław, nr kat. 76
Stępień Beata, nr kat. 14
Stożek Paweł, nr kat. 5, 12
Surma Henryk, nr kat. 29, 31
Szymanek Katarzyna, nr kat. 45
Świderek Krzysztof, nr kat. 20, 21
Titow Gładki Kinga, nr kat. 78
Waligóra Barbara, nr kat. 80
Wieczorek Wioleta, nr kat. 90
Woda-Wąsik Gabriela, nr kat. 18
Wolak Sylwia, nr kat. 16
Woźny Katarzyna i Janusz, nr kat. 10
Wójcik Angelika, nr kat. 103, 105, 107, 108, 111
Wrona Kamil, nr kat. 62, 68
Załęski Grzegorz, Stachura Joanna, nr kat. 63