KONKURS - "Pies najlepszym przyjacielem człowieka".

Miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt.

Zachęcamy wszystkich milusińskich do udziału w konkursie.
Przesyłajcie nam swoje prace wykonane dowolną techniką do końca października. W konkursie wyłonimy łącznie 20 zwycięzców we wszystkich kategoriach wiekowych. Do wygrania atrakcyjne nagrody.

Lista laureatów i ich prace zostaną opublikowane na naszej stronie 8 listopada.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

*******************************************

Prosimy o wysyłanie prac na adres:

Związek Kynologiczny w Polsce
Al. Jerozolimskie 30/11
00-024 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Pies najlepszym przyjacielem człowieka”.

Do każdej pracy należy załączyć karteczkę lub opis na odwrocie zawierający następujące informacje:
1. imię i nazwisko autora pracy, wiek
2. adres zamieszkania,
3. zgodę na publikację o której mowa w regulaminie

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową, a nagrody zostaną wysłane pod wskazany adres.

*************************************************

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Pies najlepszym przyjacielem człowieka”.

Związek Kynologiczny w Polsce zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Pies najlepszym przyjacielem człowieka” zwanym dalej „Konkursem”.

I ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Związek Kynologiczny w Polsce, zwany dalej „Organizatorem”.

II CEL KONKURSU

1. Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.

2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

3. Odkrywanie młodych talentów.

4. Zachęcanie dzieci i młodzieży do prawidłowej opieki nad zwierzętami.

5. Wzmacnianie korzystnych relacji z otoczeniem.

6. Promocja działań na rzecz zwierząt.

III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs odbywa się w dniach 1.10.2019 – 31.10.2019

2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do lat 18. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

-wiek przedszkolny do 7 lat

-szkoły podstawowe od 7 do 15 lat

-szkoły ponadpodstawowe od 15 do 18 lat

3. Tematem przewodnim pracy jest pies.

4. Technika i format prac plastycznych jest dowolna.

5. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

6. Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.

7. Dopuszczalna jest minimalna pomoc rodzica w kategorii wiek przedszkolny..

8.Każda praca musi zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy, adres mailowy oraz zgodę na publikację pracy.

IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Prace należy przesyłać do dnia 31.10.2019

V OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.

2. Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność.

3. Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie, nie będą podlegały ocenie przez Jury.

VI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 8 listopada 2019, laureaci i ich prace zamieszczone zostaną na naszej stronie Facebookowej.

2. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową, a nagrody zostaną wysłane pod wskazany adres.

 

https://www.facebook.com/events/1872344746244039/

 

 

       Pozdrawiam

 

    Agnieszka Dudek

Biuro Zarządu Głównego

             ZKwP

Sekcja Promocji Psa Rasowego

W dniu 14.08.2019 r. uchwałą Zarządu Oddziału została powołana "Sekcja Promocji Psa Rasowego". Wszystkich chętnych którzy chcą włączyć się w pracę Sekcji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Oddziału.

Już dziś rozpoczynamy pierwsze działania Sekcji poprzez zaproszenie na krótki film z okazji 70-lecia Związku Kynologicznego w Polsce wydany w 2008 r.

 Sekcja Promocji Psa Rasowego przy Zarządzie Oddziału ZKwP w Nowym Sączu

kontakt: Marek Tobiasz tel. 530 015 026

 - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -- - -

W dniu 29.09.2019 r. w Krynicy Zdrój podczas Krynickiego Hubertusa odbył się przemarsz z psami myśliwskimi.

Kolejny Hubertus Krynicki już za nami. Dziękujemy uczestnikom którzy przyjechali do Krynicy Zdrój pokazać swoje psy.

Spis wystawców 25.08.2019

 

SPIS  WYSTAWCÓW

 

 

 

Agopsowicz Marcin, nr kat. 51, 69
Bagińska Monika, nr kat. 81
Bajor Wiesława, nr kat. 94
Bartoś Ryszard, nr kat. 64
Biegun Karolina, nr kat. 95
Bury Grzegorz, nr kat. 37, 38
Cetnarowska Anna, nr kat. 60
Chwistek-Tęcza Katarzyna, nr kat. 33
Czarnecka-Adamczyk Paulina, nr kat. 59
Czuchra Jakub, nr kat. 1, 3, 4
Dębiec Piotr, nr kat. 28
Długosz Grzegorz, nr kat. 40
Dudek Sylwia, nr kat. 67
Dziadyk Marta, nr kat. 49
Dziura Marta, nr kat. 27
Gajewski Robert, nr kat. 36
Gniecka Dominika, nr kat. 42
Gondek Maria, nr kat. 110
Granatowska - Biel Paulina, nr kat. 112
Grundkowska Małgorzata, nr kat. 92
Grys Sylwia, Bryniarski Łukasz, nr kat. 22
Habryń Krystyna, nr kat. 86, 87, 88, 89, 91
Hałka Filip, nr kat. 7
Hebda Mieczysław, nr kat. 30
Honkapirtti Anu, nr kat. 85
Jagoda Piotr, Jagoda Jakub, nr kat. 83
Jakubas Małgorzata, nr kat. 82
Jankisz Halina, nr kat. 53, 54
Janowska Kinga, nr kat. 102
Knapik Tymoteusz, nr kat. 44
Korcz Marcin, nr kat. 66
Kozłowska Anna, nr kat. 19
Krafczyk Anna, nr kat. 46
Kupiec Regina, nr kat. 93
Kutka Andzej, nr kat. 2
Lesiak Marcin, nr kat. 50
Leśniak Magdalena, nr kat. 8
Łabuz Czesław, nr kat. 35
Madej Andrzej, nr kat. 57
Makusek Natalia, nr kat. 34
Matras Anna, nr kat. 48
Merchut Agnieszka, nr kat. 26
Mikulska Anna, Mikulski Maks, nr kat. 9
Naróg Wojciech, nr kat. 6, 11
Nosal-Chojnowska Joanna, nr kat. 23, 24, 25
Nowakiewicz Sławomir, nr kat. 77
Ochał Krzysztof, nr kat. 32
Ochman Ewa, nr kat. 70, 71
Opozda Adrian, nr kat. 15
Opyd Jerzy, nr kat. 41, 47
Ortman Anna, nr kat. 75
Pasierbek Lucyna, Kozłowska Anna, nr kat. 17
Pawlikowski Sławomir, nr kat. 43
Pazdro Małgorzata, nr kat. 73
Pietruszewska Renata, nr kat. 96, 98, 99, 101
Pindel Agnieszka, nr kat. 56, 58
Putlak Bożena, nr kat. 84
Rębacz Wiesław, nr kat. 61
Rogóż Agnieszka, nr kat. 52, 55
Rother Diana, nr kat. 13
Ruszczak Jarosław, Renata, nr kat. 74, 79
Samsel Jagoda, nr kat. 97, 100
Semczyszak Artur, nr kat. 39
Serwa-Feliś Agnieszka, nr kat. 65
Sosin Barbara, nr kat. 72
Spiradek Małgorzata, nr kat. 104, 106, 109
Staniszewska Beata, Ruszczak Jarosław, nr kat. 76
Stępień Beata, nr kat. 14
Stożek Paweł, nr kat. 5, 12
Surma Henryk, nr kat. 29, 31
Szymanek Katarzyna, nr kat. 45
Świderek Krzysztof, nr kat. 20, 21
Titow Gładki Kinga, nr kat. 78
Waligóra Barbara, nr kat. 80
Wieczorek Wioleta, nr kat. 90
Woda-Wąsik Gabriela, nr kat. 18
Wolak Sylwia, nr kat. 16
Woźny Katarzyna i Janusz, nr kat. 10
Wójcik Angelika, nr kat. 103, 105, 107, 108, 111
Wrona Kamil, nr kat. 62, 68
Załęski Grzegorz, Stachura Joanna, nr kat. 63

Konkurencje finałowe 25.08.2019

KONKURENCJE  FINAŁOWE

1. Najpiękniejsze Młodsze Szczenię - Anna Rajs
2. Najpiękniejsze Szczenie - Jan Ryk
3. Najpiękniejszy Junior - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
4. Najpiękniejszy Weteran - Jan Ryk
5. Najpiękniejszy Pies O/Nowy Sącz - Anna Rajs
6. Najpiękniejszy Pies Ras Polskich - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
7. Najpiękniejszy Pies Użytkowy  - Jan Ryk
 
Wybór Zwycięzcy Grupy III - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
Wybór Zwycięzcy Grupy IV - Anna Rajs
Wybór Zwycięzcy Grupy V - Jan Ryk
Wybór Zwycięzcy Grupy VI - Anna Rajs
Wybór Zwycięzcy Grupy VII - Jan Ryk
Wybór Zwycięzcy Grupy VIII- Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
Wybór Zwycięzcy Grupy X - Jan Ryk
 
Best in Show - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska

 

Plan sędziowania 25.08.2019

PLAN SĘDZIOWANIA
RING 1: Sędzia - Anna Rajs


Beagle
 SUKI
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 28 - 28
Gończy Słowacki
 SUKI
Klasa pośrednia, liczba: 2, nr kat. 37 - 38
Gończy polski
 PSY
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 29 - 29
Klasa pośrednia, liczba: 1, nr kat. 30 - 30
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 31 - 31
SUKI
Klasa młodzieży, liczba: 3, nr kat. 32 - 34
Klasa pośrednia, liczba: 2, nr kat. 35 - 36
Ogar polski
PSY
Klasa młodzieży, liczba: 2, nr kat. 39 - 40
Klasa użytkowa, liczba: 1, nr kat. 41 - 41
SUKI
Klasa młodzieży, liczba: 3, nr kat. 42 - 44
Klasa otwarta, liczba: 2, nr kat. 45 - 46
Posokowiec bawarski
 PSY
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 47 - 47
SUKI
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 48 - 48
 


RING 2: Sędzia - Jan Ryk

Jamnik długowłosy króliczy
SUKI
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 17 - 17
Jamnik długowłosy miniaturowy
SUKI
Klasa szczeniąt, liczba: 1, nr kat. 18 - 18
Klasa pośrednia, liczba: 1, nr kat. 19 - 19
Jamnik szorstkowłosy standard.
PSY
Klasa użytkowa, liczba: 1, nr kat. 20 - 20
SUKI
Klasa championów, liczba: 1, nr kat. 21 – 21

 

Chart perski-Saluki
PSY
Klasa championów, liczba: 1, nr kat. 102 - 102
Chart polski
PSY
Klasa championów, liczba: 1, nr kat. 103 - 103
Chart rosyjski borzoj
PSY
Klasa championów, liczba: 1, nr kat. 104 - 104
SUKI
Klasa młodszych szczeniąt, liczba: 1, nr kat. 105 - 105
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 107 - 107
Klasa pośrednia, liczba: 1, nr kat. 108 – 108

Klasa championów, liczba: 1, nr kat. 109 - 109
Klasa weteranów, liczba: 1, nr kat. 106 - 106
Elkhound szary
PSY
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 22 - 22
SUKI
Klasa młodszych szczeniąt, liczba: 1, nr kat. 23 - 23
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 24 - 24
Klasa championów, liczba: 1, nr kat. 25 - 25
Epagneul Breton
PSY
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 49 - 49
SUKI
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 50 - 50
Seter szkocki Gordon
PSY
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 60 - 60

Seter irlandzki
PSY
Klasa młodszych szczeniąt, liczba: 1, nr kat. 51 - 51
Klasa pośrednia, liczba: 1, nr kat. 52 - 52
Klasa championów, liczba: 1, nr kat. 53 - 53
SUKI
Klasa pośrednia, liczba: 1, nr kat. 54 - 54
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 55 - 55
Seter irlandzki czerwono-biały
PSY
Klasa szczeniąt, liczba: 2, nr kat. 56 - 57
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 58 - 58
SUKI
Klasa championów, liczba: 1, nr kat. 59 - 59
Thai Ridgeback Dog
PSY
Klasa szczeniąt, liczba: 1, nr kat. 26 - 26
SUKI
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 27 - 27
Whippet
PSY
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 110 - 110
SUKI
Klasa otwarta, liczba: 2, nr kat. 111 - 112
Wyżeł niemiecki szorstkowłosy
PSY
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 61 - 61
Wyżeł włoski szorstkowłosy
PSY
Klasa pośrednia, liczba: 1, nr kat. 69 – 69

Wyżeł weimarski krótkowłosy
PSY
Klasa pośrednia, liczba: 1, nr kat. 62 - 62
SUKI
Klasa szczeniąt, liczba: 1, nr kat. 63 - 63
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 64 - 64
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 65 - 65
Klasa championów, liczba: 1, nr kat. 66 - 66

Wyżeł węgierski krótkowłosy
PSY
Klasa pośrednia, liczba: 1, nr kat. 67 - 67
SUKI
Klasa pośrednia, liczba: 1, nr kat. 68 - 68
 

 

 RING 3: Sędzia - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska


Foksterier krótkowłosy
PSY
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 5 - 5
Niemiecki terier myśliwski
PSY
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 12 – 12

Terier walijski
SUKI
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 13 – 13

West Highland White Terrier
PSY
Klasa młodszych szczeniąt, liczba: 1, nr kat. 14 - 14
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 15 - 15
SUKI
Klasa pośrednia, liczba: 1, nr kat. 16 – 16

Jack Russell Terrier
PSY
Klasa młodzieży, liczba: 2, nr kat. 6 - 7
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 8 - 8
SUKI
Klasa młodszych szczeniąt, liczba: 1, nr kat. 9 - 9
Klasa pośrednia, liczba: 1, nr kat. 10 - 10
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 11 – 11

 

Airedale Terrier
PSY
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 1 - 1
SUKI
Klasa pośrednia, liczba: 1, nr kat. 2 - 2
Klasa otwarta, liczba: 2, nr kat. 3 - 4

Hiszpański Pies Dowodny
SUKI
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 82 – 82

Kooikerhondje
SUKI
Klasa młodszych szczeniąt, liczba: 1, nr kat. 83 – 83

Cocker spaniel amerykański
PSY
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 70 - 70
SUKI
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 71 - 71
Cocker spaniel angielski
PSY
Klasa championów, liczba: 1, nr kat. 72 - 72
SUKI
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 73 – 73

Golden Retriever
PSY
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 74 - 74
Klasa pośrednia, liczba: 2, nr kat. 75 - 76
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 77 - 77
SUKI
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 78 - 78
Klasa pośrednia, liczba: 2, nr kat. 79 - 80
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 81 - 81
Labrador Retriever
PSY
Klasa pośrednia, liczba: 1, nr kat. 84 - 84
Klasa otwarta, liczba: 2, nr kat. 85 - 86
SUKI
Klasa młodszych szczeniąt, liczba: 1, nr kat. 87 - 87
Klasa młodzieży, liczba: 2, nr kat. 89 - 90
Klasa pośrednia, liczba: 1, nr kat. 91 - 91
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 92 - 92
Klasa weteranów, liczba: 1, nr kat. 88 - 88
Lagotto romagnolo
SUKI
Klasa szczeniąt, liczba: 1, nr kat. 93 - 93
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 94 - 94
Springer spaniel angielski
PSY
Klasa championów, liczba: 1, nr kat. 95 - 95
SUKI
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 96 - 96
Springer spaniel walijski
PSY
Klasa szczeniąt, liczba: 1, nr kat. 98 - 98
Klasa młodzieży, liczba: 1, nr kat. 99 - 99
Klasa użytkowa, liczba: 1, nr kat. 100 - 100
Klasa weteranów, liczba: 1, nr kat. 97 - 97
SUKI
Klasa otwarta, liczba: 1, nr kat. 101 - 101