Champion Polski Szczeniąt

CHAMPION POLSKI SZCZENIĄT
 
Uprzejmie informujemy, że wniosek o tytuł Championa Polski Szczeniąt będzie można składać przez platformę e-zkwp od6 lutego 2024.
Jednocześnie informujemy, że warunkiem przyjęcia wniosku przez system jest posiadanie numeru PKR.
Tytuł jest przyznawany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Najlepsze Szczenię lub/i Najlepsze Młodsze Szczenię, od trzech różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tytułów musi zostać przyznany na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej. Nie jest wymagany odstęp czasowy między uzyskanymi tytułami Najlepsze Młodsze Szczenię, Najlepsze Szczenię.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Championat Polski Szczeniąt
Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania tytułu Najlepsze Młodsze Szczenię, Najlepsze Szczenię stanowiącego podstawę do ubiegania się o tytuł Championa Polski Szczeniąt; przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego.
 
Tytuł jest przyznawany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Najlepsze Szczenię lub/i Najlepsze Młodsze Szczenię, od trzech różnych sędziów.
 
Przynajmniej jeden z tytułów musi zostać przyznany na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej. Nie jest wymagany odstęp czasowy między uzyskanymi tytułami Najlepsze Młodsze Szczenię, Najlepsze Szczenię.
 
Organizator wystawy, w terminie do 30 dni od daty wystawy, przesyła do Biura ZG sprawozdanie powystawowe.
Po wpłynięciu wniosku o wydanie dyplomu Championa i jego weryfikacji, Biuro ZG w terminie 30 dni od daty otrzymania sprawozdania wystawia dyplom i przesyła go pocztą w formie papierowej.
Dyplom zostanie wystawiony na podstawie danych zawartych w rodowodzie.
 
Opłata za wydanie dyplomu wynosi 100 zł.
Opłatę należy dokonać online w systemie e-zkwp.