Przegląd hodowlany od 01.05.2020

Regulamin przeglądów hodowlanych


1. Do przeglądu hodowlanego mogą przystąpić:
a. psy, które ukończyły 12 miesięcy,
b. suki, które ukończyły 15 miesięcy,
c. suki ras wielkogłowych i miniaturowych, które ukończyły 12 miesięcy (załącznik nr 12 do RHPR)

2. Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do RHPR) muszą je spełnić, aby uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną.

3. Przeglądy hodowlane organizuje Zarząd Oddziału.

4. Przeglądy przeprowadzają sędziowie międzynarodowi zgodnie z uprawnieniami.

5. Miejsce przeglądu musi spełniać warunki do oceny psów w ruchu i w statyce z uwzględnieniem załącznika nr 2 do RWPR.

6. W przeglądzie uczestniczą psy/suki zarejestrowane w oddziale organizującym przegląd. Psy/suki z innych oddziałów mogą w takim prze glądzie uczestniczyć za zgodą oddziałów macierzystych (zgoda OKH lub ZO )

7. O terminie i miejscu przeglądu oddział informuje na stronie internetowej i za pośrednictwem innych dostępnych komunikatorów.

8. Zgłaszanie psów na przegląd odbywa się zgodnie z za sadami ustalonymi przez zarząd oddziału.

9. Pozytywna ocena z przeglądu hodowlanego umożliwia wpis w rodowodzie: reproduktor/suka hodowlana, z uwzględnieniem wymogów załącznika nr 10 do RHPR.

10. Negatywna ocena z przeglądu hodowlanego nie eliminuje psa/suki z udziału w wystawach i możliwości uzyskania uprawnień hodowlanych.

11.Sędzia międzynarodowy może przeprowadzić indywidualny przegląd hodowlany na wniosek właściciela psa/suki dla członka swojego oddziału lub członka innego oddziału posiadającego zgodę oddziału macierzystego. Warunkiem jest opłacenie przeglądu przez właściciela na rzecz oddziału, w którym odbywa się przegląd.

12.Opłatę za przegląd ustala ZG ZKwP; rasy polskie 50% opłaty.

13.Opłata za przegląd nie podlega zwrotowi.

14.Sędzia za przeprowadzenie przeglądu hodowlanego otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia jak dla innych imprez kynologicznych.

15.Sędzia za przeprowadzenie indywidualnego przeglądu hodowlanego otrzymuje wynagrodzenie ustalone przez Zarząd Oddziału.

16. Sprawy nie ujęte w regulaminie Przeglądów hodowlanych rozpatruje ZO na pisemny wniosek członka ZKwP. Organem odwoławczym jest GKH.

 

OPŁATA ZA PRZEGLĄD HODOWLANY.

 1. Opłatę za przegląd hodowlany ustala Zarząd Główny ZKwP. Od dnia 01.02.2024 r. wynosi ona 450 zł dla psów ras polskich oraz 900 zł dla pozostałych ras.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Przyjmujemy zgłoszenia na przegląd hodowlany dający stałą kwalifikację hodowlaną - tel. 530 015 026 - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz zgłoszeniowy (wypełniony PDF lub skan) wraz z kopią rodowodu psa/suki (skan obu stron) prosimy przesłać na wskazany powyżej adres mailowy. Wysokość opłaty za przegląd, termin wpłaty oraz numer konta otrzymają Państwo mailowo w odpowiedzi na zgłoszenie po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń na przegląd.
UWAGA! - od 01.03.2023 w rasach gdzie jest wymagane prześwietlenie stawów biodrowych należy zdjęcie i opis wykonać bezpośrednio u lekarza uprawnionego do dokonania wpisu w rodowodzie.
Od 01.03.2023
wszystkie psy REPRODUKTORY (uprawnienia dla psów z wpisem do rodowodu od 01.03.2023) muszą posiadać profil DNA.
Od 01.07.2023 wszystkie SUKI HODOWLANE (dotyczy suk z wpisem do rodowodu od 01.07.2023) muszą posiadać profil DNA.
Przegląd hodowlany zastępuje wystawy, nie jest automatycznym nabyciem uprawnień hodowlanych!!! Pozostałe wymogi hodowlane obowiązują zgodnie z załącznikiem nr. 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ZAŁĄCZNIK

1. Do pobrania >>> Zgłoszenie psa/suki do przeglądu hodowlanego <<<

plik w formacie edytowalnych dlatego prosimy o jego wypełnienie na komputerze!