Komisja KynologIi Łowieckiej

Zarząd Oddziału powołał Komisję Kynologii Łowieckiej w skład, której weszły następujące osoby: Bubula Maciej, Paweł Gucwa, Mieczysław Adamczyk, Bogusław Pawłowski, Grzegorz Załęski

 

W dniu 26.04.2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Kynologii Łowieckiej naszego Oddziału na którym członkowie Komisji wybrali z pośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.

Skład komisji:

Przewodniczący Komisji - GUCWA Paweł (sędzia krajowy - pracy psów myśliwskich)

Wiceprzewodniczący Komisji - ZAŁĘSKI Grzegorz (asystent kynologiczny Grupy VII)

Sekretarz Komisji - ADAMCZYK Mieczysław

Członkowie Komisji - BUBULA Maciej, PAWŁOWSKI Bogusław