Kierownicy Sekcji

Przewodnicząca Oddziałowej Komisji Hodowlanej - Cetnarowicz Anna (tel.+48  669 505 922)

Informujemy wszystkich hodowców, że koszt przejazdu komisji dokonującej przegląd miotu u hodowcy wynosi 1,15 zł za każdy kilometr liczony tam i z powrotem od siedziby Oddziału do miejsca przeglądu.

 W dniu 06.04.2022 r. uchwałą Zarządu Oddziału nr 16?2022 została powołana Oddziałowa Komisja Hodowlana i kierownicy sekcji w następującym składzie:


  Sekcja Grupy I FCI

Sekcja rasy Grupy I - Kierownik: Zaremba-Miejska Wanda   tel. 797 738 552
zastępca kierownika - Mida Alicja


Sekcja Grupy II FCI

Kierownik Sekcji - Trojan Violetta  tel. 501 075 434
zastępca kierownika - Trojan Roman


 Sekcja Grupy III FCI

Kierownik Sekcji - Kępowicz Aneta  tel. 507 828 313
zastępca kierownika - Trojan Violetta  
tel. 501 075 434
zastępca kierownika - Czelusta-Fedko Joanna


Sekcja Grupy IV FCI

 Kierownik Sekcji - Tobiasz Marek  tel. 530 015 026
zastępca kierownika - Zaremba-Miejska Wanda 
tel. 797 738 552


 Sekcja Grupy V FCI

  Kierownik Sekcji - Cetnarowicz Anna tel. 669 505 922


 Sekcja Grupy VI FCI

  Kierownik Sekcji - Pawłowski Bogusław  tel. 608 210 733
  Zastępca kierownika: Gucwa Paweł  tel. 605 574 255


 Sekcja Grupy VII FCI

Kierownik Sekcji - Pawłowski Bogusław  tel. 608 210 733
zastępca kierownika - Gucwa Paweł 
tel. 605 574 255


 Sekcja Grupy VIII FCI

Kierownik Sekcji - Tobiasz Marek tel. 530 015 026
zastępca kierownika - Kupiec Regina


Sekcja Grupy IX FCI

Kierownik Sekcji: Tobiasz Marek tel. 530 015 026


Sekcja Grupy X FCI

Kierownik Sekcji - Cetnarowicz Anna tel. 669 505 922


 

 

Sędziowie kynologiczny w naszym Oddziale:

1. Cetnarowicz Anna - sędzia krajowy - Szpice i psy w typie pierwotnym (61/61)
                                  -
sędzia krajowy Konkursu Młody Prezenter

2. Korzeniowska Małgorzata - sędzia krajowy - Wyżły (37/37)

3. Szymański Krzysztof - sędzia międzynarodowy - praca psów towarzyszących, praca psów obronnych (IPO), praca psów ratowniczych

4. Tobiasz Marek - sędzia krajowy - Aportery, płochacza i psy dowodne (22/22)
                            -
sędzia krajowy Konkursu Młody Prezenter

5. Trojan Violeta - sędzia krajowy - Pinczery i sznaucery, molosy, szwajcarskie psy górskie i do bydła, pozostałe rasy (19/55)