Opłaty

Składka członkowska

Składka roczna 2024

Składka roczna 2023
Składka roczna 2022

100 zł

100 zł
70 zł

Opłaty przy pierwszej rejestracji nowego członka

Wpisowe

Rejestracja psa

 40 zł

od 01.01.2023 - 40 zł

Do pierwszej rejestracji należy także doliczyć składkę roczną, rodowód krajowy.

 
Pozostałe opłaty
 

Karta krycia

od 01.01.2024     30 zł
Karta miotu 30 zł
Metryka (od szczenięcia) od 01.01.2023      40 zł
Tatuaż (od szczenięcia) 10 zł

Przegląd miotu (od całego miotu)

50 zł

Opłata za wysłanie każdego listu poleconego (doliczana do opłat za wysłanie np. rodowodów, metryki i innych dokumentów).

od 01.01.2024     10 zł

 Certyfikat użytkowości  50 zł
Certyfikat ED/HD 60 zł / 30 EUR

 

Dyplom Championa Polski (wersja papierowa)

100 zł / 50 EUR

Dyplom Championa Polski (wersja elektroniczna)

0 zł / 0 EUR

Dyplom Młodzieżowy Champion Polski (wersja papierowa)

100 zł / 50 EUR

Dyplom Młodzieżowy Champion Polski (wersja elektroniczna)

0 zł / 0 EUR

Dyplom Championa Polski Weteranów (wersja papierowa)

100 zł / 50 EUR

Dyplom Championa Polski Weteranów (wersja elektroniczna)

0 zł / 0 EUR

Dyplom Grand Champion ((TYLKO W WERSJI DRUKOWANEJ))

100 zł / 50 EUR

Dyplom Champion Szczeniąt (wersja papierowa)

100 zł / 50 EUR

Polish Baltic Winner
Junior Polish Baltic Winner
Veteran Polish Baltic Winner

-tytuły obowiązują od 01.01.2024 r.

100 zł / 50 EUR

Dyplom wersji papierowej

 

 

Przegląd kwalifikacyjny do hodowli (od 01.03.2024)
900 zł
Przegląd kwalifikacyjny do hodowli ras polskich (od 01.03.2024) 450 zł

Indywidualny przegląd kwalifikacyjny

1500 zł

 

Egzamin dla kandydatów na asystentów
450 zł
Egzamin sędziowski (teoretyczny) 450 zł
Egzamin sędziowski (praktyczny) 450 zł

 

PEŁNY WYKAZ OPŁAT ZNAJDUJE SIĘ TAKŻE NA STRONIE ZG ZKwP <<< kliknij poniżej na zdjęcie >>>

Rodowód
UWAGA! Czas oczekiwania na rodowód, KW liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału. Czas oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP
Rodzaj dokumentu Czas oczekiwania  Cena dla członka w PLN Procedura dla członka ZKwP
Rodowód krajowy: rodowód krajowy (PKR), księga wstępna (PKR.KW)
Tryb zwykły 20 dni 100,00 Złożenie metryki w oddziale
Tryb ekspresowy do 5 dni 400,00 Złożenie metryki w oddziale
Rodowód eksportowy: rodowód eksportowy (PKR), księga wstępna (PKR.KW)
Tryb zwykły 20 dni 200,00 Złożenie metryki w oddziale
Tryb ekspresowy do 5 dni 400,00 Złożenie metryki w oddziale
       
Duplikat rodowodu lub Księgi Wstępnej
Krajowego do 7 dni 70,00 Złożenie w oddziale - w zależności od powodu - podania o duplikat lub częściowo zniszczonego rodowodu lub oryginału wymienianego rodowodu krajowego lub pisma korygującego dane w rodowodzie wraz z jego oryginałem; dokonanie opłaty w oddziale.
Eksportowego do 7 dni 100,00 Złożenie w oddziale - w zależności od powodu - podania o duplikat lub częściowo zniszczonego rodowodu lub oryginału wymienianego rodowodu krajowego lub pisma korygującego dane w rodowodzie wraz z jego oryginałem; dokonanie opłaty w oddziale.
Nowy wydruk rodowodu krajowego (PKR. lub KW) do 7 dni 50,00 Złożenie w oddziale - w zależności od powodu - podania o duplikat lub częściowo zniszczonego rodowodu lub oryginału wymienianego rodowodu krajowego lub pisma korygującego dane w rodowodzie wraz z jego oryginałem; dokonanie opłaty w oddziale.
Nowy wydruk rodowodu eksportowego (PKR lub KW) do 7 dni 100,00 Złożenie w oddziale - w zależności od powodu - podania o duplikat lub częściowo zniszczonego rodowodu lub oryginału wymienianego rodowodu krajowego lub pisma korygującego dane w rodowodzie wraz z jego oryginałem; dokonanie opłaty w oddziale.
Wymiana rodowodu
Z krajowego na eksport ze zmianą właściciela lub bez zmiany do 7 dni 100,00 Złożenie oryginału rodowodu krajowego wraz z danymi nowego właściciela w oddziale 
Eksportowego na krajowy ze zmianą właściciela z potwierdzeniem rejestracji do 7 dni 50,00 Złożenie oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela w oddziale
Zmiany
Rejestracja rodowodu eksportowego ZKwP. (nasz pies wyjechał i wraca) do 7 dni 50,00 Złożenie oryginału rodowodu eksportowego w oddziale
Ponowna rejestracja w PKR (Ponowna nostryfikacja)   50,00  
Wyrejestrowanie psa z PKR i potwierdzenie nowego właściciela do 7 dni 50,00 Złożenie oryginału rodowodu w oddziale z danymi nowego właściciela
Zmiana właściciela w rodowodzie krajowym do 7 dni 50,00 Złożenie w oddziale oryginału rodowodu krajowego wraz z danymi nowego właściciela oraz kopia umowy kupna-sprzedaży
Zmiana chipu ( z powodu utraty/uszkodzenia) w rodowodzie krajowym do 7 dni 50,00 Złożenie w oddziale oryginału rodowodu krajowego, wykonanie badań DNA, ponowne chipowanie przez lek.wet.,potwierdzenie danych przez oddział
Zmiana  właściciela w rodowodzie eksportowym do 7 dni 100,00 Złożenie przez hodowcę w oddziale oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela.
Zmiana chipu  ( z powodu utraty/uszkodzenia) w rodowodzie eksportowym do 7 dni 100,00 Złożenie w oddziale oryginału rodowodu, wykonanie badań DNA, ponowne chipowanie przez lek.wet.,potwierdzenie danych przez oddział
Nowy wydruk rodowodu lub KW : 1. z powodu częściowego uszkodzenia dokumentu  2. korekty danych w metryce na prośbę hodowcy)
Krajowy do 7 dni 50,00 1. Zwrot zniszczonego dokumentu do oddziału 2.  Pismo korygujące do metryki wraz z oryginalnym rodowodem
Eksportowy do 7 dni 100,00 1. Zwrot zniszczonego dokumentu do oddziału 2.  Pismo korygujące do metryki wraz z oryginalnym rodowodem
Przekwalifikowanie (zmiana przynależności do odmiany rasowej)
Krajowy do 7 dni 50,00 Złożenie oryginału rodowodu wraz z dokumentem  przekwalifikowania w oddziale
Eksportowy do 7 dni 100,00 Złożenie oryginału rodowodu wraz z dokumentem  przekwalifikowania w oddziale

 

Nostryfikacja
UWAGA! Oddziały nie posiadają uprawnień do potwierdzenia wyrejestrowania psa/suki  z ZKwP (PKR) oraz dokonywania zmiany właściciela dla krajów członkowskich FCI  
 
Czas oczekiwania na nostryfikowanie rodowodu liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału.   
Rodzaj dokumentu Czas oczekiwania  Cena dla członka w PLN Procedura dla członka ZKwP  
Tryb zwykły 14 dni 100,00 Złożenie rodowodu eksportowego w oddziale  
Tryb ekspresowy do 5 dni 200,00 Złożenie rodowodu eksportowego oraz przeglądu hodowlanego w oddziale   
Przekwalifikowanie w nostryfikacji (zmiana odmiany rasy) do 5 dni 100,00 Złożenie rodowodu oraz dokumentu przekwalfikowania w oddziale  
Wyrejestrowanie z PKR ze wskazaniem nowego właściciela do 5 dni 50,00 Złożenie oryginalnego rodowodu w oddziale wraz z podaniem danych nowego właściciela psa/suki  
Potwierdzenie numeru PKR na oryginalnym rodowodzie (dotyczy rodowodu elektronicznego z UKU)   20,00    

 

Przydomek hodowlany
Rodzaj dokumentu Czas oczekiwania od momentu wpłynięcia dokumentu do biura ZG Cena dla członka w PLN Procedura dla członka ZKwP  
Rejestracja w ZKwP + FCI Biuro ZG ZKwP po weryfikacji propozycji przydomka przesyła otrzymany wniosek do FCI lub zwraca do oddziału, jeśli propozycje nazw są już zarejestrowane.  Czas oczekiwania na rejestrację przydomka uzależniony jest od zatwierdzenia wniosku w FCI. Procedura rejestracji w FCI trwa conajmniej  2-3 miesiące 180,00 Za pośrednictwem oddziału. Oddział przesyła wniosek do biura ZG  
Rejestracja w FCI Biuro ZG ZKwP przesyła otrzymany wniosek do FCI. Czas oczekiwania na rejestrację przydomka uzależniony jest od zatwierdzenia wniosku w FCI. Procedura rejestracji w FCI trwa conajmniej  2-3 miesiące 100,00 Za pośrednictwem oddziału. Oddział przesyła wniosek do biura ZG  
Rejestracja przydomka FCI w ZKwP (gdy zagraniczny hodowca przeprowadza się do Polski) Biuro ZG ZKwP przesyła otrzymany wniosek do FCI. Czas oczekiwania na rejestrację przydomka uzależniony jest od zatwierdzenia wniosku w FCI. Procedura rejestracji w FCI trwa conajmniej 2-3 miesiące 180,00 Właściciel przedstawia potwierdzenie rejestracji przydomka w FCI i potwierdzenie wyrejestrowania przydomka z poprzedniego kraju. Oddział przygotowuje wniosek z nazwą hodowli  
Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP (gdy hodowca przeprowadza się na stałe za granicę i tam będzie rejestrował przydomek) 7 dni roboczych 180,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela wraz z jego nowym adresem. Zwrot oryginału karty rejestracyjnej przydomka lub oświadczenie hodowcy o jej zniszczeniu lub zagubieniu.  
Duplikat przydomka (potwierdzenie własności nazwy hodowli) 7 dni roboczych 100,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela  
Zmiany w obrębie własności przydomka (anulowanie, dopisanie współwłaściciela, wykreślenie współwłaściciela, przekazanie przydomka) 7 dni roboczych 180,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa, podanie głównego właściciela, podanie adresu zamieszkania nowego właściciela/współwłasciciela  
Zmiany w obrębie własności przydomka - dziedziczenie 7 dni roboczych 180,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa, podanie osoby dziedziczącej, podanie adresu zamieszkania nowego właściciela, akt zgonu.  
Anulowanie nazwy przydomka hodowlanego 7 dni roboczych 180,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela. Zwrot oryginału karty rejestracyjnej przydomka lub oświadczenie hodowcy o jej zniszczeniu lub zagubieniu.  
Przydomek aktualizacja danych np. zmiana nazwiska, adresu, oddziału, rasy 7 dni roboczych 30 zł Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela; dokonanie opłaty w oddziale.