Opłaty

Składka członkowska

Składka roczna 2020

Składka roczna 2019
Składka roczna 2018
Składka roczna 2017

Składka roczna 2016

Składka roczna 2015

70 zł

70 zł
70 zł
70 zł
70 zł
70 zł

Opłaty przy pierwszej rejestracji nowego członka

Wpisowe

Rejestracja psa

25zł

25zł

Do pierwszej rejestracji należy także doliczyć składkę roczną, rodowód krajowy.

 
 
Pozostałe opłaty
 

Karta krycia

10 zł
Karta miotu 10 zł
Metryka (od szczenięcia) 30 zł
Tatuaż (od szczenięcia) 10 zł

Przegląd miotu (od całego miotu)

40 zł

Dyplom Championa Polski
Dyplom Młodzieżowy Champion Polski         Dyplom Championa Polski Weteranów 

0 zł (30 EUR)
0 zł
0 zł (30 EUR)

 Certyfikat użytkowości  50 zł

 

Rodowód krajowy:
Tryb zwykły    60,00 Złożenie metryki w oddziale
Tryb ekspresowy   300,00 Złożenie metryki w oddziale
Rodowód eksportowy:
Tryb zwykły    120,00 Złożenie metryki w oddziale
Tryb ekspresowy   300,00 Złożenie metryki w oddziale
Księga wstępna:
Krajowa   60,00 Złożenie metryki lub wniosku  o wpis do KW w oddziale
Eksportowa   120,00 Złożenie metryki lub wniosku o wpis do KW  w oddziale
Tryb ekspresowy   300,00 Złożenie metryki lub wniosku w wpis do KW w oddziale
Duplikat rodowodu i KW
Krajowego   30,00 Złożenie podania o duplikat w oddziale
Eksportowego   60,00 Złożenie podania o duplikat w oddziale
 
Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy ze zmianą właściciela lub bez zmiany   60,00 Złożenie oryginału rodowodu krajowego wraz z danymi nowego właściciela w oddziale
Rejestracja rodowodu eksportowego ze zmianą właściciela z potwierdzeniem rejestracji   30,00 Złożenie oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela w oddziale
Zmiany
Zmiana właściciela w rodowodzie krajowym   30,00 Złożenie w oddziale oryginału rodowodu krajowego wraz z danymi nowego właściciela oraz kopią umowy kupna-sprzedaży
Zmiana  właściciela w rodowodzie eksportowym   60,00 Złożenie przez hodowcę w oddziale oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela
Nowy wydruk rodowodu lub KW :                                         
1. z powodu częściowego uszkodzenia dokumentu                                                                  
2. korekty danych w metryce/rodowodzie na prośbę hodowcy
Krajowy   30,00

1. Zwrot zniszczonego dokumentu do oddziału                

2. Pismo korygujące do metryki wraz z oryginalnym rodowodem

Eksportowy   60,00

1. Zwrot zniszczonego dokumentu do oddziału

2. Pismo korygujące do metryki wraz z oryginalnym rodowodem

Przekwalifikowanie (zmiana przynależności do odmiany rasowej)
Krajowy   30,00 Złożenie oryginału rodowodu wraz z dokumentem   przekwalifikowania w oddziale
Eksportowy   60,00 Złożenie oryginału rodowodu wraz z dokumentem   przekwalifikowania w oddziale

 

Czas oczekiwania na nostryfikowanie rodowodu liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału. Czas oczekiwania może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP
Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania metryki
Rodzaj dokumentu Czas oczekiwania Cena w PLN Procedura
Tryb zwykły do 14 dni roboczych 60,00 Złożenie rodowodu eksportowego w oddziale
Tryb ekspresowy do 5 dni roboczych 150,00 Złożenie rodowodu eksportowego w oddziale
Przekwalfikowanie (zmiana przynależności do odmiany rasowej) do 5 dni roboczych bezpłatne Złożenie rodowodu oraz dokumentu przekwalfikowania w oddziale
Wyrejestrowanie z PKR ze wskazaniem nowego właściciela do 5 dni roboczych bezpłatne Złożenie oryginalnego rodowodu w oddziale wraz z podaniem danych nowego właściciela psa/suki

 

 PRZYDOMEK HODOWLANY

Okres oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP
Rodzaj dokumentu Czas oczekiwania od momentu wpłynięcia dokumentu do biuraZG Cena dla PLN   Procedura
Rejestracja w ZKwP + FCI Biuro ZG ZKwP po weryfikacji propozycji przydomka przesyła otrzymany wniosek do FCI lub zwraca do oddziału, jeśli propozycje nazw są już zarejestrowane. Czas oczekiwania na rejestrację przydomka uzależniony jest od zatwierdzenia wniosku w FCI. Procedura rejestracji w FCI może potrwać 2-3 miesiące 120,00  Za pośrednictwem oddziału. Oddział przesyła wniosek do biura ZG
Rejestracja w FCI Biuro ZG ZKwP przesyła otrzymany wniosek do FCI. Czas oczekiwania na rejestrację przydomka uzależniony jest od zatwierdzenia wniosku w FCI. Procedura rejestracji w FCI może potrwać 2-3     
60,00 Za pośrednictwem oddziału. Oddział przesyła wniosek do biura ZG
Rejestracja przydomka FCI w ZKwP (gdy zagraniczny hodowca przeprowadza się do Polski) Biuro ZG ZKwP przesyła otrzymany wniosek do FCI. Czas oczekiwania na rejestrację przydomka uzależniony jest od zatwierdzenia wniosku w FCI. Procedura rejestracji w FCI może potrwać 2-3 miesiące 120,00 Właściciel przedstawia potwierdzenie rejestracji przydomka w FCI i potwierdzenie wyrejestrowania przydomka z poprzedniego kraju. Oddział przygotowuje wniosek z nazwą hodowli
Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP (gdy hodowca przeprowadza się na stałe za granicę i tam będzie rejestrował przydomek) 7 dni roboczych 120,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela wraz z jego adresem
Duplikat przydomka (potwierdzenie własności nazwy hodowli) 7 dni roboczych 60,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela
Zmiany w obrębie własności przydomka 7 dni roboczych 120,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela
Anulowanie nazwy przydomka hodowlanego 7 dni roboczych 120,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela

 

 

Badanie profilu DNA
(płatne bezpośrednio na konto laboratorium wykonującego badanie)

Opłata za kwalifikację hodowlaną (płatne w kasie oddziału lub na konto bankowe)

129,15zł

 

15