Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów

ODDZIAŁOWA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW

Przewodniczący      
Małgorzata Łukawska
Zastępca
Wanda Zaremba
Sekretarz Mida Alicja
   
   

Skład powołany uchwałą Zarządu Oddziału w dniu .......... r.