Historia Oddziału

Nowosądecki Oddział Związku Kynologicznego w Polsce istnieje już od ponad 20 lat - został założony 17 sierpnia 1983 r. Przez kolejne lata działalności Oddział stale się rozwijał zrzeszając coraz większą liczbę członków i organizując kolejne wystawy psów rasowych.

Zmieniały się siedziby, miejsca organizowanych wystaw, pokonywane były różne przeciwności losu. Zdarzyło się, że wystawa za względu na panującą epidemię musiała być zorganizowana poza terenem miasta, w podsądeckim Myślcu. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udawało się zawsze pokonać wszystkie przeszkody.

Wszystkim, którzy przez cały okres działalności Oddziału pracowali w nim, pomagali w organizacji, nie żałowali swojego czasu i trudu - serdecznie dziękujemy!

Z długim okresem naszej działalności wiążą się też niestety pożegnania. Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o tym, że w grudniu 2005 r. odszedł od nas w wieku 61 lat pan Jerzy Kucharski. Był jednym z założycieli Oddziału, przez dwie kolejne kadencje pełnił funkcję przewodniczącego. Do końca interesował się działalnością Związku. Będziemy zawsze pamiętać o pracy jaką wykonał ma rzecz rozwoju naszego Oddziału.