RANKING WYSTAWOWY 2022

 Zarząd Oddziału zaprasza wszystkich członków Oddziału
do zgłaszania swoich psów do "Rankingu wystawowego za rok 2022".

Celem Rankingu jest przedstawienie osiągnięć psów i suk na wystawach. Chcemy propagować uczestnictwo w imprezach kynologicznych i wyróżnić tych właścicieli i psy, którzy poprzez najwyższe wyniki wystawowe czy konkursy reklamują swoje psy, a jednocześnie są chlubą naszego Oddziału.

  1. Pierwszy etap Rankingu to zgłoszenie do Rankingu POLISH TOP DOG 2022 poprzez stronę ranking-zkwp.pl

 Jeśli pies/suka nie zostanie zgłoszony najpierw do rankingu ogólnopolskiego traci tym samym możliwość udziału w rankingu oddziałowym za rok 2022. Termin zgłoszeń 31.01.2022  r.

2.    Po ogłoszeniu wyników Rankingu POLISH TOP DOG 2022, zostaną dodatkowo dodane wyniki wystaw zagranicznych, które nie są uwzględniane w Rankingu POLISH TOP  DOG 2022.

3. Wystawy zagraniczne zostaną przeliczone przez Zarząd Oddziału zgodnie z punktacją rankingu ogólnopolskiego. Termin złożenia w biurze Oddziału kopi kart ocen z wystaw zagranicznych rangi: klubowej, międzynarodowej, europejskiej i światowej mija w dniu 31.01.2023 r.

4. Wyniki Rankingu Oddziału za rok 2022 zostaną ogłoszone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 09.02.2023.

5. Udział w rankingu jest całkowicie dobrowolny i jest zabawą pozbawioną jakiejkolwiek rywalizacji.

6. Dla Zwycięzców Rankingu Oddziałowego przewidziano pamiątkowe nagrody.